سرور مجازی - اقتصادی (ارزان قیمت)

سرور مجازی اقتصادی - پلن اول
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته 1000 مگاهرتز پردازنده
 • 15 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • ۱ گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد پنل مدیریت
سرور مجازی اقتصادی - پلن دوم
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته 1500 مگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • ۱ گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد پنل مدیریت
سرور مجازی اقتصادی - پلن سوم
 • 3 گیگابایت رم
 • 2 هسته 2000 مگاهرتز پردازنده
 • 45 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • ۱ گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد پنل مدیریت
سرور مجازی اقتصادی - پلن چهارم
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته 2500 مگاهرتز پردازنده
 • 60 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • ۱ گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد پنل مدیریت
سرور مجازی اقتصادی - پلن پنجم
 • 6 گیگابایت رم
 • 3 هسته 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 75 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • ۱ گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد پنل مدیریت
سرور مجازی اقتصادی - پلن ششم
 • 8 گیگابایت رم
 • 3 هسته 3500 مگاهرتز پردازنده
 • 90 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • ۱ گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد پنل مدیریت