سرور مجازی انگلیس

سرور مجازی انگلیس - پلن اول
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته 1500 مگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • ۱ گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد پنل مدیریت
سرور مجازی انگلیس - پلن دوم
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته 2000 مگاهرتز پردازنده
 • 45 گیگابایت هارد دیسک
 • ۱ گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد پنل مدیریت
سرور مجازی انگلیس - پلن سوم
 • 3 گیگابایت رم
 • 2 هسته 2500 مگاهرتز پردازنده
 • 60 گیگابایت هارد دیسک
 • ۱ گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد پنل مدیریت
سرور مجازی انگلیس - پلن چهارم
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته 3000 مگاهرتز پردازنده
 • 75 گیگابایت هارد دیسک
 • ۱ گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد پنل مدیریت