سرور مجازی دانلود

سرور مجازی دانلود - پلن اول
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 هسته 4000 مگاهرتز پردازنده
 • 1TB SAS Ent هارد دیسک
 • 1 گیگابایت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
سرور مجازی دانلود - پلن دوم
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 هسته 4000 مگاهرتز پردازنده
 • 2TB SAS Ent هارد دیسک
 • 1 گیگابایت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
سرور مجازی دانلود - پلن سوم
 • 8 گیگابایت رم
 • 6 هسته 6000 مگاهرتز پردازنده
 • 4TB SAS Ent هارد دیسک
 • 1 گیگابایت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
سرور مجازی دانلود - پلن چهارم
 • 8 گیگابایت رم
 • 6 هسته 6000 مگاهرتز پردازنده
 • 6TB SAS Ent هارد دیسک
 • 1 گیگابایت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
سرور مجازی دانلود - پلن پنجم
 • 8 گیگابایت رم
 • 6 هسته 6000 مگاهرتز پردازنده
 • 12TB SAS Ent هارد دیسک
 • 1 گیگابایت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن