سرور مجازی ابری

سرور مجازی ابری - CX11
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 20 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت (اشتراکی) پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی ابری - CX21
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 40 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت (اشتراکی) پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی ابری - CX31
 • 2 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 80 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت (اشتراکی) پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی ابری - CX41
 • 4 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 160 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت (اشتراکی) پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر