سرور اختصاصی آلمان - Hetzner

Hetzner - EX42 - NVME
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake incl پردازنده
 • 64 GB DDR4 RAM رم
 • NVMe SSD 2 x 512 GB هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 GBit/s-Port پورت
Hetzner - EX42 - HDD
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake incl پردازنده
 • 64 GB DDR4 RAM رم
 • HDD 2 x 4 TB هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 GBit/s-Port پورت
Hetzner - EX52-NVME
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake پردازنده
 • 64 GB DDR4 RAM رم
 • NVMe SSD 2 x 1 TB هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 GBit/s-Port پورت
Hetzner - EX52-HDD
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake پردازنده
 • 64 GB DDR4 RAM رم
 • HDD 2 x 8 TB هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 GBit/s-Port پورت
Hetzner - EX62-NVME
 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core incl پردازنده
 • 64 GB DDR4 RAM رم
 • NVMe SSD 2 x 1 TB هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 GBit/s-Port پورت
Hetzner - EX62-HDD
 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core incl پردازنده
 • 64 GB DDR4 RAM رم
 • HDD 2 x 8 TB هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 GBit/s-Port پورت