سرور های مجازی حرفه ای

سرور مجازی حرفه ای - پلن اول
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 هسته 4000 مگاهرتز پردازنده
 • 80 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 1 گیگابایت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد کنترل پنل
 • قابل انتخاب لوکیشن
سرور مجازی حرفه ای - پلن دوم
 • 6 گیگابایت رم
 • 4 هسته 5000 مگاهرتز پردازنده
 • 100 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 1 گیگابایت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد کنترل پنل
 • قابل انتخاب لوکیشن
سرور مجازی حرفه ای - پلن سوم
 • 8 گیگابایت رم
 • 6 هسته 6000 مگاهرتز پردازنده
 • 120 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 1 گیگابایت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد کنترل پنل
 • قابل انتخاب لوکیشن
سرور مجازی حرفه ای - پلن چهارم
 • 16 گیگابایت رم
 • 8 هسته 8000 مگاهرتز پردازنده
 • 150 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • 1 گیگابایت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • دارد کنترل پنل
 • قابل انتخاب لوکیشن