کارت مخصوص وریفای PayPal

ویزا کارت 1 ساله - (USA - ASIA - Africa)

دریافت اطلاعات کامل کارت
ارسال کد حداقل 1 و حداکثر 2 روز کاری
مناسب برای PayPal های کشور ها USA - ASIA - Africa
ارسال اطلاعات بعد از خرید کارت در کمترین زمان

ویزا کارت 3 ساله - (USA - ASIA - Africa)

دریافت اطلاعات کامل کارت
ارسال کد حداقل 1 و حداکثر 2 روز کاری
مناسب برای PayPal های کشور ها USA - ASIA - Africa
ارسال اطلاعات بعد از خرید کارت در کمترین زمان

ویزا کارت 1 ساله - (Europe)

دریافت اطلاعات کامل کارت
ارسال کد حداقل 1 و حداکثر 2 روز کاری
مناسب برای PayPal های کشور ها Europe
ارسال اطلاعات بعد از خرید کارت در کمترین زمان