هاست سی پنل آلمان

CP-GE-1
 • 250 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود امکانات دیگر
CP-GE-2
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود امکانات دیگر
CP-GE-3
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود امکانات دیگر
CP-GE-4
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود امکانات دیگر
CP-GE-5
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود امکانات دیگر
CP-GE-6
 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود امکانات دیگر
CP-GE-7
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود امکانات دیگر
CP-GE-8
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • نامحدود امکانات دیگر