کارت خرید

سرور اختصاصی - آلمان Hetzner

 • Hetzner - EX41-SSD

  • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM = 32 GB DDR3 RAM
   Hard Drive = 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
   (Software-RAID ; Level optional)
   Connection = 1 Gbit/s-PortGuaranteed
   Bandwidth = 200 Mbit/s
   Backup Space = 100 GB
   Inclusive Traffic = 30 TB*
   Operating System = Optional
 • Hetzner - EX51-SSD

  • Benefits
   Intel® Core™ i7-6700 Quadcore
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM 16 GB DDR4 RAM
   Hard Drive 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
   3 Gb/s 24/7 certified
   (Software-RAID ; Level optional)
   Connection 1 Gbit/s-Port Guaranteed
 • Hetzner - EX41S-SSD

  • Benefits
   Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
   RAM 64 GB DDR4 RAM
   Hard Drive 2 x 250 GB SATA 6 Gb/s SSD
   (Software-RAID 1)
   HDD (Software-RAID 1)
   Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*
 • Hetzner - EX40

  • Benefits
   Intel® Core™ i7-4770
   Quadcore Haswell
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM32 GB DDR3 RAMHard Drive2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
   HDD (Software-RAID 1)
   Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic20 TB*
 • Hetzner - EX40-Hybrid

 • Hetzner - EX40-SSD

  • Benefits
   Intel® Core™ i7-4770
   Quadcore Haswell
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM32 GB DDR3 RAMHard Drive2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD
   (Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic20 TB*
 • Hetzner - EX42-NVMe

  • Intel® Core™ i7-6700
   RAM 64 GB DDR4
   Hard Drive 2 x 512 GB NVMe SSD
   Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s-Port
   Backup Space 100 GB
   Inclusive Traffic 30 TB*
 • Hetzner - EX52-NVMe

  • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
   RAM 64 GB DDR4 RAM
   Hard Drive 2 x 1 TB NVMe SSD
   Connection 1 Gbit/s
   Port Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s
   Backup Space 100 GB
   Inclusive Traffic Unlimited *
 • Hetzner - EX61-NVMe

  • Intel Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake
   64 GB DDR4 RAM
   (2 x 512 GB NVMe PCIe Gen3 x4 SSD (Software-RAID 1)
   1 Gbit/s bandwidth
 • Hetzner - PX70

  • Benefits
   Intel® Xeon® E3-1270 v3
   Quadcore Haswell
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM32 GB ECC RAMHard Drive2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
   HDD (Software-RAID 1)
   Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic20 TB*
 • Hetzner - PX70-SSD

  • Benefits
   Intel® Xeon® E3-1270 v3
   Quadcore Haswell
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM32 GB ECC RAMHard Drive2 x 480 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
   (Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*
 • Hetzner - PX90

  • Benefits
   Intel® Xeon® E5-1650 v2
   Hexacore Ivy Bridge-E
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM64 GB ECC RAMHard Drive2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
   HDD (Software-RAID 1)
   Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*
 • Hetzner - PX90-SSD

  • Benefits
   Intel® Xeon® E5-1650 v2
   Hexacore Ivy Bridge-E
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM64 GB ECC RAMHard Drive2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
   (Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*
 • Hetzner - PX120-SSD

  • Benefits
   Intel® Xeon® E5-1650 v2
   Hexacore Ivy Bridge-E
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM128 GB ECC RAMHard Drive2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
   (Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*
 • Hetzner - Server bidding

  • این دسته از سرور ها به صورت روزانه در لیست هتزنر قرار می گیرند
   با مشاوره با فروش می توانید لیست بروز بینا بر درخواست خود دریافت کنید
   قیمت سرور از 22.00 € شروع و به بالاتر هست .
   گاها سرور با قیمت خیلی خوب در این سرور سرویس پیدا شده است .
 • Hetzner - SX61

  • Intel® Core™ i7-3770 Quad-Core
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM = 32 GB DDR3 RAM
   Hard Drive = 4 x 6 TB SATA 3 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise
   (Software-RAID ; Level optional)
   Connection = 1 Gbit/s-PortGuaranteed
   Bandwidth = 200 Mbit/s
   Backup Space = 100 GB
   Inclusive Traffic = 30 TB*
   Operating System = Optional

Powered by WHMCompleteSolution