ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.com
126,500 تومان
1 سال
126,500 تومان
1 سال
126,500 تومان
1 سال
.net
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.co
464,000 تومان
1 سال
464,000 تومان
1 سال
464,000 تومان
1 سال
.org
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.in
183,000 تومان
1 سال
183,000 تومان
1 سال
183,000 تومان
1 سال
.info
61,900 تومان
1 سال
61,900 تومان
1 سال
61,900 تومان
1 سال
.biz
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.asia
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
.xyz
15,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.site

سال
N/A
N/A
.online
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains