ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.com
126,500 تومان
1 سال
126,500 تومان
1 سال
126,500 تومان
1 سال
.net
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.co
464,000 تومان
1 سال
464,000 تومان
1 سال
464,000 تومان
1 سال
.org
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.in
183,000 تومان
1 سال
183,000 تومان
1 سال
183,000 تومان
1 سال
.info
61,900 تومان
1 سال
61,900 تومان
1 سال
61,900 تومان
1 سال
.biz
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.asia
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
.xyz
15,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.site

سال
N/A
N/A
.online
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده