ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
160,000 Toman
1 سال
N/A
N/A
.net
171,000 Toman
1 سال
N/A
N/A
.in
160,000 Toman
1 سال
N/A
N/A
.org
160,000 Toman
1 سال
N/A
N/A
.info
140,000 Toman
1 سال
N/A
N/A
.biz
160,000 Toman
1 سال
N/A
N/A
.us
160,000 Toman
1 سال
N/A
N/A
.asia
160,000 Toman
1 سال
N/A
N/A
.ir
7,000 Toman
1 سال
17,000 Toman
1 سال
7,000 Toman
1 سال
.co
160,000 Toman
1 سال
100,000 Toman
1 سال
100,000 Toman
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains